Thanks, Remote Desktop !

Bởi vì tựa đề có chữ Remote Desktop nên chêm vô chữ “thanks” luôn cho nó đẹp, mà lại đúng ý đồ nữa. Tuần trước, khi tiến hành chuyển dữ liệu từ cái máy tính cũ sang cái Laptop, tôi buộc phải sử dụng đến Remote Desktop. “Vì sao thế ?” – Bạn sẽ không […]