khong hien hop thoai Run

Hôm nay là một ngày cực kỳ mệt mỏi, tôi đã định đi về nhưng không thể bỏ mặt cái blog vì thói quen "tưới" cho nó hằng ngày đã được...rèn từ khi mới thành lập, ...