khong luu

Rất nhiều lần tôi muốn xóa địa chỉ một vài trang web mà mình đã truy cập ra khỏi danh sách hiển thị của firefox, hay nói đúng hơn là xóa trong History của ...