1 Comment

  1. tuan
    July 4, 2010 @ 3:17 pm

    tính năng này ngày xưa opera bị chê ko có & thiếu so với FF + IE nhưng kể từ version 10 trở lên thì opera cũng có thêm tính năng này rùi = > Ctrl+ shift + N

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *