xoa history

Đây là lần tặng key thứ XYZ gì đó rồi nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu để những ai chưa có đăng ký dùng thử. Đây là bộ công cụ chăm sóc máy tính, dọn dẹp rác ...

Rất nhiều lần tôi muốn xóa địa chỉ một vài trang web mà mình đã truy cập ra khỏi danh sách hiển thị của firefox, hay nói đúng hơn là xóa trong History của ...