XP Quick Fix – Sửa chữa cấp tốc 25 vấn đề của Windows

Hôm nay là một ngày cực kỳ mệt mỏi, tôi đã định đi về nhưng không thể bỏ mặt cái blog vì thói quen “tưới” cho nó hằng ngày đã được…rèn từ khi mới thành lập, hixhix. Dù bụng đói hay cặp mắt đang muốn sập lại thì cũng phải ráng mà chăm sóc…blog trước […]