khong ton dung luong o cung

Có bạn đã hỏi trên fanpage rằng làm sao để backup dữ liệu cùng lúc lên các dịch vụ Cloud như Dropbox, OneDrive, GoolgeDrive mà không tốn quá nhiều dung lượng ổ ...