Hy vọng chạy các ứng dụng cũ trên Win7

Vừa rồi anh ở chung nhà có hỏi tôi vì sao phần mềm mà tôi viết không chạy được trên Win7 mặc dù trước đó anh đã cài đặt thành công trên WinXP. Đó là phần mềm quản lý các các web offline theo từng chủ đề, nó được tôi viết bằng VB6 cách đây […]