NoRoot Firewall for Android : Kiểm soát ứng dụng truy cập Internet

Nếu phải dùng 3 từ để mô tả về 3G ở Việt nam thì đó hẳn phải là CHẬM-MÀ-MẮC .Vì vậy, mỗi khi ở dưới quê tôi luôn phải đắn đo và kiểm tra điện thoại thật kỹ trước khi…bật 3G để check mail. Cái mớ ứng dụng và dịch vụ trên điện thoại giống như […]