Kim DotCom

Bằng cách sử dụng Mega, bạn nói KHÔNG với những người muốn biết mọi thứ của bạn Bằng cách sử dụng Mega, bạn nói KHÔNG với chính phủ, những người muốn theo dõi ...

Kim DotCom đã thông báo rằng dịch vụ Megaupload trứ danh sẽ trở lại vào ngày 19 tháng 1 năm 2013, đúng 1 năm kể từ ngày nó bị đóng cửa và Kim DotCom bị bắt. ...