Đọc kho sách eBook miễn phí Kindle Unlimited của Amazon trong 2 tháng

eBook miễn phí Kindle Unlimited

Amazon đang triển khai các chương trình giảm giá thiết bị và hỗ trợ người dùng trong giai đoạn dịch Covid 19 diễn biến phức tạp. Số lượng người rảnh rỗi thời gian này càng ngày càng đông (trong đó có tui) ,vậy nên tặng họ 2 tháng đọc/nghe sách miễn phí cũng không có […]