linh hon da mat

Hôm nay là chủ nhật và theo đúng lời hứa với lòng, tôi đã tắt di động từ tối thứ 7, trước khi đi ngủ. Tưởng là có thể "nướng" chín cả buổi sáng. Ai dè, trời ...

Có vài bạn hỏi thăm tin tức của visaonhỏ, xin thông báo rằng : Visaonho.info đã đánh mất...linh hồn rồi và theo lời của "hắn" thì "hắn" sẽ đóng cửa ...