link tai

Các bạn lưu ý : Đây là giáo trình học, giống như một file Video hướng dẫn từ a-z. Nó không bao gồm file cài đặt hay bản quyền của phần mềm Adobe Fireworks CS5 ...

Sáng nay dậy thì thấy IDM đã tải xong file cài đặt Windows 8. Haizz, thiên hạ người ta xài ầm ầm rồi giờ mình mới bắt đầu tải về, "lúa" không chịu được ...