liveCD

Trong chương trình tặng key vừa rồi của ZoneAlarm, mặc dù cả tôi và bạn đều biết trước thông tin nhưng tôi tin là chúng ta chỉ có thể làm “người thứ 3” – đứng ...

Nếu tìm trên Google thì nói làm gì nữa, ý tôi là tìm trong 1 trang duy nhất. Đợt rồi, trong một lần đi uống cafe ở đường Đinh Bộ Lĩnh, bạn-của-em-họ-của-tui ...