lock colum row in excel

Hôm nay, tôi nhận được một comment cho bài viết "Khóa một cột, một dòng, một ô hoặc một vùng trong Excel" , tôi thấy khá thú vị là : Lỡ khóa rồi nhưng lại ...

Tối hôm qua dành thời gian thử dịch vụ fetch.io để giới thiệu với mọi người nhưng đáng tiếc là đã thất bại. Có lẽ bởi vì nó đang trong giai đoạn beta nên bị ...