Để cảnh “Tài xế GRAB khóc vì bị lừa” không còn nữa

Tài xế Grab khóc vì bị lừa đảo tiền thu hộ COD

Hôm nay, tôi lại đặt Grab giao hàng cho tumlumshop.com như mọi khi và chứng kiến bạn tài xế cẩn thận nhất quả đất : mở hàng kiểm tra kỹ lưỡng, chụp ảnh và cuối cùng hỏi xin chụp CMND của tôi. Hiểu chuyện (yeah, tui vốn là người nhiều chuyện mà :)) ), tôi […]