Status-của-tui

Hôm rồi nhìn một xe bán bắp luộc ở một vùng đất trồng bắp, không phải ở Tp. Tôi đứng nhìn + thèm mà trong lòng rối bời bởi câu hỏi không dám hỏi : Bà đó tự luộc hay đi lấy ở các lò ? Nếu tự luộc thì liệu bả có bỏ…pin tiểu […]