2 Comments

 1. lai rai
  November 22, 2012 @ 8:21 pm

  do dân trí và quan trí của ta còn thấp – chết còn sướng hơn

  Reply

 2. DinhNgo
  November 22, 2012 @ 10:28 pm

  quá phũ cho cai status

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *