luu file voi dinh dang duoc chi dinh

Trong hơn hai năm viết blog, tôi chỉ xài duy nhất trình Paint để xử lý ảnh minh họa. Và cũng nhiêu đó thời gian, tôi phải chịu đựng cái sự "ngu ngốc" của trình ...