MacID for iOS – Khóa/Mở khóa laptop Mac từ iPhone

Cơ hội có 1-0-2 để sở hữu bộ phần mềm MacID for iOS (có giá $4) miễn phí từ Apple Store. MacID for iOS là bộ phần mềm cài trên laptop chạy MacOS và iPhone giúp bạn khóa/mở khóa vào máy tính từ điện thoại iPhone mà không cần phải nhập mật khẩu từ máy […]