Microsoft Safety Scanner

Mất … dữ liệu mới lo…cài phần mềm diệt virus là chuyện không hiếm và dường như xảy ra hằng ngày. Có lần toàn bộ file thực thi trên máy tính của tôi đều hư sạch ...