miễn phí khoá học online

Pluralsight là một dịch vụ học trực tuyến qua video tương tự như Udemy, bạn có thể học : ngôn ngữ lập trình, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, thiết kế hệ ...