mount file anh thanh o dia

Hôm nay bị thất bại tới 3 lần với 3 phần mềm và thủ thuật khác nhau, nguyên 1 đống hình minh họa đành phải quăng vào ... Recycle Bin. Tiếc cái là làm tốn hơi ...