MirrorCreator: Upload file lên nhiều file hosting server

Thỉnh thoảng, chúng ta cần chia sẻ file trực tuyến. Nhiều dịch vụ file hosting có thể được sử dụng để upload file mà chúng ta muốn chia sẻ. Để an toàn, tốt hơn hết là có những mirror cho file đã upload bởi vì file có thể bị dịch vụ hostting xoá do nhiều […]