Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở…nắp cống

Tiêu đề bài viết đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi nên chẳng biết viết gì nữa !? Chỉ biết rằng nếu bạn có tấm lòng và vẽ như vậy ở Việt Nam thì bạn sẽ bị bắt vì tội…vẽ bậy, gây mất mĩ quan đô thị. :cuoibebung: Nếu là tôi, dù có […]