Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở…nắp cống

Tiêu đề bài viết đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi nên chẳng biết viết gì nữa !? Chỉ biết rằng nếu bạn có tấm lòng và vẽ như vậy ở Việt Nam thì bạn sẽ bị bắt vì tội…vẽ bậy, gây mất mĩ quan đô thị. :cuoibebung: Nếu là tôi, dù có lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thể vứt rác hay thậm chí là đạp lên mấy cái nắp cống này 🙂
Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

Nghệ thuật cũng có thể bắt đầu ở...nắp cống

[Thanks to freshome.com]

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi