Tháng 12

Hôm nay phải tạo một thư mục khác để lưu trữ hình ảnh, mỗi tháng đều phải làm như vậy. Cứ tưởng tháng 11 là mệt mỏi lắm rồi, ai ngờ tháng 12 còn dữ hơn : 4 trang web, mỗi trang sẽ tặng 1 phần mềm bản quyền một ngày -> có nghĩa một […]