nhan dia CD

Trong lúc tìm kiếm mấy cái "stupid error" của windows (giới thiệu bên dưới), tôi tìm thấy vài tấm hình dùng làm nhãn cho đĩa CD, chúng khá đẹp và ấn tượng. Xem ...