8 nhãn đĩa CD ấn tượng

Trong lúc tìm kiếm mấy cái “stupid error” của windows (giới thiệu bên dưới), tôi tìm thấy vài tấm hình dùng làm nhãn cho đĩa CD, chúng khá đẹp và ấn tượng. Xem thử cái đầu tiên :

Cool CD art


Cool CD art

Cool CD art

Cool CD art

Cool CD art

Cool CD art

Cool CD art

Cool CD art

[nuffy.net]