No Comments

  1. Hien
    March 31, 2010 @ 10:26 pm

    sorry post nhầm vào quyet virus trước rồi

    cái này nếu bạn nào cài tuneup 2009 rồi thì không cần vi nó đã có rồi :tune up disk space explorer trong muc free disk space (dưới cùng)

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *