Những thông báo lỗi “pótay”

[Cập nhật] Tôi vừa cập nhật thêm các mã lỗi “ấn tượng” của Windows Vista. Ví dụ “Vista_Error: 00C Memory hog error – More RAM needed. More! More! More!”

Hôm qua nhắc đến vụ thông báo mới nhớ. Dưới đây là danh sách 33 thông báo ngớ ngẩn của máy tính, chủ yếu là của Windows. Một số thông báo rất mắc cười và pótay, lấy ví dụ :

Windows đã gặp một lỗi không rõ nguyên nhân.

Lỗi này không rõ nguyên nhân bởi vì người viết ra phần code này đã nghỉ việc và anh ta thực sự rất thông minh. Những người còn lại trong nhóm không chắc là đoạn code này chạy ra sao hoặc nó dùng để làm gì !

BTW, nếu bạn là gã đó thì hãy gọi ngay cho chúng tôi và cho chúng tôi biết phải làm gì !

:cuoibebung: , thực sự thì đây là trường hợp không hiếm trong lập trình, người trước đi, người sau không hiểu code là chuyện bình thường. Hic, chỉ có Microsoft mới dám đưa ra thông báo này thôi, bảo đảm.


funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

funnyError

Những mã lỗi “ấn tượng” của Windows Vista :

Vista_Error: 001 Vista loaded – Warning your computer is now in danger

Vista_Error: 002 No Error – Check again in 10 seconds

Vista_Error: 003 Dynamic linking error – Your mistake is now in every file

Vista_Error: 004 Erroneous error – Nothing is wrong (just testing)

Vista_Error: 005 Multitasking attempted – System confused

Vista_Error: 006 Kelvin error: Type Mismatch – phone Kevlar

Vista_Error: 007 System price error – Inadequate money spent on hardware

Vista_Error: 008 Broken window. Path not found – phone Glazier

Vista_Error: 009 Horrible bug encountered – Press F13 for more help

Vista_Error: 00A Invalid property assignment. Promotional literature overflow – Mailbox full

Vista_Error: 00B Inadequate disk space – Free at least 50GB

Vista_Error: 00C Memory hog error – More RAM needed. More! More! More!

Vista_Error: 00D Window closed – Do not look outside

Vista_Error: 00E Unexplained error – Please tell us how this happened

Vista_Error: 010 Reserved for future mistakes by our developers

Vista_Error: 013 Unexpected error – Huh ?

Vista_Error: 014 Keyboard locked – Try anything you can think of.

Vista_Error: 018 Unrecoverable error – System has been destroyed. Buy a new one. Old windows licence is not valid anymore.

Vista_Error: 019 User error – Not our fault. Is Not! Is Not!

Vista_Error: 01A Operating system overwritten – Please reinstall all your software. We are terribly sorry.

Vista_Error: 01B Illegal error – You are not allowed to get this error. Next time you will get a penalty for that.

Vista_Error: 01C Uncertainty error – Uncertainty may be inadequate.

Vista_Error: 01D System crash – We are unable to figure out our own code.

Vista_Error: 012 Virus error – A virus has been activated in a dos-box. The virus, however, requires Windows. All tasks will be closed automatically and the virus will be reactivated.

Vista_Error: 01E Timing error – Please wait. And wait. And wait. And wait.Funny Vista Error Codes

Vista_Error: 01F Reserved for future mistakes of our developers.

Vista_Error: 020 Error recording error codes – Remaining errors will be lost.

Vista_Error: 079 Mouse not found – A mouse driver has not been installed. Please click the left mouse button to continue.

Vista_Error: 103 Error buffer overflow – Too many errors encountered. Next error will not be displayed or recorded.

Vista_Error: 678 This will end your Windows session. Do you want to play another game?

Vista_Error: 683 Time out error – Operator fell asleep while waiting for the system to complete boot procedure.

Vista_Error: 815 Insufficient Memory – Only 5,000 Gigawatts available

Nguồn : nhiều nguồn. :cuoibebung:

3 Comments
  1. Hài hước thật, cám ơn bạn

  2. Haha cuoi vo bung.chi co the la Microsoft

Gửi phản hồi