Cười-chút-chơi

Cảm giác thật hả hê khi biết China cũng có lúc phải “Ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám hó hé gì thêm :))

– China : Đây là hải quân Trung Quốc… Đây là hải quân Trung Quốc… Xin hãy rời đi… để tránh hiểu lầm.
– Mỹ : Đây là hải quân Mỹ. Chúng tôi đang bay trên không phận quốc tế.
– China : Đây là hải quân Trung Quốc… Đây là hải quân Trung Quốc… Xin hãy rời đi… để tránh hiểu lầm.
– Mỹ : Đây là hải quân Mỹ. Chúng tôi đang bay trên không phận quốc tế.
– China : Đây là hải quân Trung Quốc… Hãy đi đi
– Mỹ : Đây là hải quân Mỹ. Chúng tôi đang bay trên không phận quốc tế.
– China : ĐM ! Đây là hải quân Trung Quốc…..
– Mỹ : Đủ rồi ! Có một câu nói mãi không chán à ?!
– China : À, ừ…

1 Comment

Ý kiến phản hồi