nhan mien phi 512Mb tai dropbox

Dropbox đúng là tuyệt vời và có lẽ với nhiều người, dung lượng 2Gb miễn phí là không đủ. Tôi thì đã đạt được giới hạn cao nhất mà Dropbox cho phép : 10Gb với ...