Bắp nướng trét mỡ hành – 5 năm…ăn lại !

Ngày mai là một ngày khó khăn và để chuẩn bị cho nó, tôi…gác nó lại, mai tính ! Đằng nào thì giờ tính cũng không ra, mà phần mềm thì không có tâm trạng, thôi thì viết về…trái bắp mới ăn hồi nãy. Lần cuối cùng tôi ăn bắp nướng trét mỡ hành ? […]