Ổ điện thông minh iClever Smart Power Strip và… hộp rượu cũ

Trước Tết, mặc dù đã có ổ điện “tất cả trong một” nhưng thấy nó vẫn lộn xộn : dây dài dây ngắn, cục sạc nằm lăn lóc mọi nơi, bụi bám đầy ổ điện. Nhưng rồi hộp rượu đã thắp lên hy vọng cho một góc bàn sạch đẹp, văn minh 🙂 Đầu tiên, […]