Steganos Safe 14 – Nhận key bản quyền miễn phí

Thuật toán mã hóa được cho là “không thể bị hack” : 384 bit AES-XEX encryption, Khả năng tự động chuyển dữ liệu mã hóa “lên mây” là những tính năng mới trong phiên bản Steaganos Safe 15 và có thể bạn sẽ được tặng miễn phí vào…năm sau :)) .Còn hiện tại, theo truyền […]