On top

Nếu tôi nhớ không lầm thì đợt trước tôi đã giới thiệu một phần mềm tương tự như vậy nhưng cách dùng hơi bất tiện. DeskPins là một ứng dụng cực kỳ tí hon với ...

Có lần tôi đã nghe ai đó hỏi...ai đó rằng "Sao WindowsMedia này (Win7,WMP12) nó không cho xem phim ở dưới thanh taskbar giống như trong WinXP ha?". Trong ...

Sau nhiều lần phải chuyển đổi qua lại giữa 2 cửa sổ làm việc, tôi quyết định tìm phần mềm để làm cho cửa sổ thứ 2 luôn hiện ra (on top) khi đang làm việc trên ...