Pandora

Hôm qua có một bạn hỏi tôi cách xóa vĩnh viễn một tài khoản facebook. Trong phần quản lý tài khoản chỉ cho phép bạn chọn "Deactive" tài khoản, hoàn toàn không ...

Năm nay lại đánh bài thua nữa rồi, nhưng đã lên tay so với năm ngoái nhiều, hehe. Nếu hạn chế những bàn thua ngớ ngẩn và mấy người còn lại không ăn trắng thì ...