Paragon Total Defrag 2010 SE

Lần dồn đĩa cuối cùng của bạn là khi nào ? Từ khi mua máy vào khoảng tháng 11 năm ngoái, tôi chưa từng thực hiện việc giải phân mảnh cho ổ cứng và tôi biết ...