Paragon

Vừa rồi tôi có hướng dẫn cách nhận key bản quyền 2 sản phẩm của Paragon là Partition Manager và Drive Backup (xem tại đây) nhưng lại bỏ sót "thằng" này - Total ...

Paragon Partition Manager 9.5 là phần mềm quản lý phân vùng. Bạn có thể thực hiện các tác vụ quen thuộc như tạo mới phân vùng, "trộn" chúng lại, thay đổi kích ...