PerfectDisk Pro 11 – Nhận key bản quyền miễn phí

Windows 8 đã chào hàng và những phần mềm dành cho Windows 7 bắt đầu được tặng key vì nó đã cũ :), lần này là PerfectDisk. Nhắc tới phần mềm dồn đĩa này, tôi nhận ra rằng lần cuối cùng thực hiện công việc dồn đĩa là lâu lâu lâu lắm rồi thì phải. […]