phan luong xu ly

Mấy ngày nay tôi đang gặp vấn đề về phân luồng xử lý cho CPU. Mỗi khi tôi giải nén hoặc dùng FFSJ để ghép phim thì gần như máy tính bị tê liệt, dung lượng RAM ...