phan mem backup

Đây là phần mềm backup dữ liệu được xếp hạng số 2, trên cả NortonGhost và Acronic True Image. Bạn có thể xem bản đánh giá và so sánh tính năng của ...

Có lẽ bạn sẽ nghĩ USB thì backup làm gì chứ ? Có khác gì copy đâu ? Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Copy dữ liệu từ USB ra máy tính là nguyên nhân khiến tôi chần ...