phan mem bao ve usb

Tôi vừa mới cắm cái USB vào máy tính và hiện tại không hiểu tại sao nó cứ điên điên, mở bằng Windows Explorer là nó tự đóng lại và Windows lại nhận lại từ đầu, ...