Folder Lock Free – Phần mềm giấu tập tin, thư mục bằng mật khẩu

Con gái lúc nắng lúc mưa. Trời Sài Gòn lúc mưa lúc nắng. Đúng lúc tôi quyết định đi mua đôi giầy thì trời mưa to gió lớn. Không lẽ số mình cứ bắt “đóng khố” đi dép mãi sao ? :khoc2: Thôi thì ở nhà viết blog vậy 🙂 . Tôi nhớ có bạn […]