phan mem tao ghi chu

OK, tôi đã biết phần mềm này dùng để làm gì rồi, hehe, dùng thử nãy giờ. AllMyNotes là một ứng dụng dùng để quản lý các ghi chú hằng ngày. Vui, vì sao vui, ...