Plants vs. Zombies 2

Update 27/6/2014 : Để thuận tiện, các bạn không cần phải làm theo bài viết này mà có thể tải file cài đặt .apk cho điện thoại Android tại : .Hãy để lại ...

Cuối tuần đã chính thức đến. Viết xong bài này đi ăn cơm và đánh một giấc tới chiều cho đã :)) .Nhưng trước tiên, xin chúc mừng những ai đang xài iPhone hoặc ...