Portable Safe

Đã sửa lại link download Mới mấy ngày trước đây, tôi vừa nhắc đến Steganos Portable Safe trong bài viết về TrueCrypt thì hôm nay, nó đang tặng key bản quyền ...

Trong mục "nhanhtay" lần trước tôi có hướng dẫn cách lấy key bản quyền của phần mềm Steganos Security Suite 2007 (có thể xem tại đây), mục đích là để làm tiền ...