portableapps

Tôi đã từng tải về dùng thử các gói ứng dụng "tất cả trong một" dành cho USB, nhưng nó có quá nhiều ứng dụng cần thiết, chỉ thích mỗi cái giao diện quản lý của ...

PortableApps là trang web không có gì xa lạ với mọi người, đây là trang cung cấp các ứng dụng miễn phí chạy trực tiếp mà không cần cài đặt (portable). Gần đây ...