Đăng quảng cáo trên trang Facebook chưa tới 5000đ !!!

anhhangxom : bài viết này của bạn ‘Lilacs Cube’ gửi cho tôi và tôi … không làm được 🙂 bởi vì tài khoản của tôi đã bị tôi “quậy thả ga – lỗi tùm lum tà la” rồi :cuoibebung:. Nếu tài khoản facebook của bạn là tiếng Việt và bạn chưa sử dụng tính năng […]